Pinyin Lyrics Yue Lao Diao Xian (月老掉线) Wang Bu Xing (王不醒)

Contents

Pinyin Lyrics: Yue Lao Diao Xian 月老掉线 Wang Bu Xing 王不醒

huo xu yue lao diao xian er ai you cai shen lai guan
或 许 月 老 掉 线 儿 爱 由 财 神 来 管

ta de shi jie duo le xie an quan gan
她 的 世 界 多 了 些 安 全 感

ren na guo ji dao guan
人 呐 过 几 道 关

pa guo ji dao kan
爬 过 几 道 坎

meng li xing lai shi ping fan
梦 里 醒 来 是 平 凡

wo shi ni ba ni shi shang mian de cha
我 是 泥 巴 你 是 上 面 的 茶

fa le ya you bu tong de shen jia
发 了 芽 有 不 同 的 身 价

chang mian de hua yuan you ge hao ren jia
场 面 的 话 愿 有 个 好 人 家

wang le ba ni wang le ye ba
忘 了 吧 你 忘 了 也 罢

fan ren de gua dou mei shen me pian cha
凡 人 的 瓜 都 没 什 么 偏 差

fan zheng wo you bu shi di li de cha
反 正 我 又 不 是 地 里 的 猹

ai bu ai ta wo dou shi lu ren jia
爱 不 爱 他 我 都 是 路 人 甲

ai dei dei yi dei dei zao nie a
唉 嘚 嘚 以 嘚 嘚 造 孽 啊

huo xu yue lao diao xian er ai you cai shen lai guan
或 许 月 老 掉 线 儿 爱 由 财 神 来 管

ta de fu jia rang ni liu lian wang fan
他 的 副 驾 让 你 流 连 忘 返

wo zhe xiang li de fan er
我 这 乡 里 的 范 儿

ai shang cheng li de wan er
爱 上 城 里 的 腕 儿

bu guo lin shi you yi ban er
不 过 临 时 有 一 伴 儿

huo xu yue lao diao xian er ai you cai shen lai guan
或 许 月 老 掉 线 儿 爱 由 财 神 来 管

ta de shi jie duo le xie an quan gan
她 的 世 界 多 了 些 安 全 感

ren na guo ji dao guan
人 呐 过 几 道 关

pa guo ji dao kan
爬 过 几 道 坎

meng li xing lai shi ping fan
梦 里 醒 来 是 平 凡

wo shi ni ba ni shi shang mian de cha
我 是 泥 巴 你 是 上 面 的 茶

fa le ya you bu tong de shen jia
发 了 芽 有 不 同 的 身 价

chang mian de hua yuan you ge hao ren jia
场 面 的 话 愿 有 个 好 人 家

wang le ba ni wang le ye ba
忘 了 吧 你 忘 了 也 罢

fan ren de gua dou mei shen me pian cha
凡 人 的 瓜 都 没 什 么 偏 差

fan zheng wo you bu shi di li de cha
反 正 我 又 不 是 地 里 的 猹

ai bu ai ta wo dou shi lu ren jia
爱 不 爱 他 我 都 是 路 人 甲

ai dei dei yi dei dei zao nie a
唉 嘚 嘚 以 嘚 嘚 造 孽 啊

huo xu yue lao diao xian er ai you cai shen lai guan
或 许 月 老 掉 线 儿 爱 由 财 神 来 管

ta de fu jia rang ni liu lian wang fan
他 的 副 驾 让 你 流 连 忘 返

wo zhe xiang li de fan er
我 这 乡 里 的 范 儿

ai shang cheng li de wan er
爱 上 城 里 的 腕 儿

bu guo lin shi you yi ban er
不 过 临 时 有 一 伴 儿

huo xu yue lao diao xian er ai you cai shen lai guan
或 许 月 老 掉 线 儿 爱 由 财 神 来 管

ta de shi jie duo le xie an quan gan
她 的 世 界 多 了 些 安 全 感

ren na guo ji dao guan
人 呐 过 几 道 关

pa guo ji dao kan
爬 过 几 道 坎

meng li xing lai shi ping fan
梦 里 醒 来 是 平 凡

huo xu yue lao diao xian er ai you cai shen lai guan
或 许 月 老 掉 线 儿 爱 由 财 神 来 管

ta de dou er li zhuang de dou shi lang man
他 的 兜 儿 里 装 的 都 是 浪 漫

wo zhe xiang li de fan er
我 这 乡 里 的 范 儿

ai shang cheng li de wan er
爱 上 城 里 的 腕 儿

bu guo lin shi you yi ban er
不 过 临 时 有 一 伴 儿

huo xu yue lao diao xian er ai you cai shen lai guan
或 许 月 老 掉 线 儿 爱 由 财 神 来 管

ta de shi jie duo le xie an quan gan
她 的 世 界 多 了 些 安 全 感

ren na guo ji dao guan
人 呐 过 几 道 关

pa guo ji dao kan
爬 过 几 道 坎

meng li xing lai shi ping fan
梦 里 醒 来 是 平 凡

English Translate: Yue Lao Diao Xian 月老掉线 Wang Bu Xing 王不醒

Maybe the moonlight dropped the child love by the god of wealth to manage

Her world has more security

People na pass a few hurdles

Climb over a few hurdles

Wake up in a dream is ordinary

I am the mud and you are the tea on top

I am the mud and you are the tea on top

I wish I had a good family

Forget it, you forget it, too

The melons of mortals are not so different

I’m not a wild animal in the ground anyway

Whether I love him or not, I’m just a passerby

I’m just a passerby.

Maybe the god of wealth is in charge of the moon’s fallen line

His co-driver makes you linger

I’m a model of the countryside

in love with the city’s wrist

But I have a temporary companion

Maybe the old man is in love with the god of wealth

Her world has more security

People pass a few hurdles

Climb over several hurdles

Wake up in a dream is ordinary

I am the mud and you are the tea on top

I am the mud and you are the tea on top

I wish I had a good family

Forget it, you forget it, too

The melons of mortals are not so different

I’m not a wild animal in the ground anyway

Whether I love him or not, I’m just a passerby

I’m just a passerby.

Maybe the god of wealth is in charge of the moon’s fallen line

His co-driver makes you linger

I’m a model of the countryside

in love with the city’s wrist

But I have a temporary companion

Maybe the old man is in love with the god of wealth

Her world has more security

People pass a few hurdles

Climb over several hurdles

Waking up in a dream is ordinary

Perhaps the god of wealth is in charge of the moon’s fallen love

His pockets are filled with romance

I’m a model from the countryside

In love with the city’s wrist

But I have a temporary companion

Maybe the old man is in love with the god of wealth

Her world has more security

People pass a few hurdles

Climb over several hurdles

Wake up in a dream is ordinary