Pinyin Lyrics 莫等(Mo Deng) Yao Bu Yao Mai Cai 要不要买菜

Pinyin Lyrics: 莫等(Mo Deng) Yao Bu Yao Mai Cai 要不要买菜

hou niao gui lai shi yu yi pu man chen
候 鸟 归 来 时 羽 翼 扑 满 尘
rong wo zai deng ni yi ge zhuan shen
容 我 再 等 你 一 个 转 身
xie yang dui huang hun shui de rong yan lao san fen
斜 阳 对 黄 昏 谁 的 容 颜 老 三 分
xiang zi li jiu xiang yue chuan yue shen
巷 子 里 酒 香 越 传 越 深

mo deng dao bai fa cui ren lei tu liu hui hen zeng shang bei
莫 等 到 白 发 催 人 泪 徒 留 悔 恨 增 伤 悲
mo shi jin zun kong dui yue jin zhao you jiu jin zhao zui
莫 使 金 樽 空 对 月 今 朝 有 酒 今 朝 醉
mo guai qing shan huan bu hui nian tian di you you lun hui
莫 怪 青 山 换 不 回 念 天 地 悠 悠 轮 回
tan zhi yi hui zhe yi sheng ye wu hui
弹 指 一 挥 这 一 生 也 无 悔

hou niao gui lai shi yu yi pu man chen
候 鸟 归 来 时 羽 翼 扑 满 尘
rong wo zai deng ni yi ge zhuan shen
容 我 再 等 你 一 个 转 身
xie yang dui huang hun shui de rong yan lao san fen
斜 阳 对 黄 昏 谁 的 容 颜 老 三 分
xiang zi li jiu xiang yue chuan yue shen
巷 子 里 酒 香 越 传 越 深

mo deng dao bai fa cui ren lei tu liu hui hen zeng shang bei
莫 等 到 白 发 催 人 泪 徒 留 悔 恨 增 伤 悲
mo shi jin zun kong dui yue jin zhao you jiu jin zhao zui
莫 使 金 樽 空 对 月 今 朝 有 酒 今 朝 醉
mo guai qing shan huan bu hui nian tian di you you lun hui
莫 怪 青 山 换 不 回 念 天 地 悠 悠 轮 回
tan zhi yi hui zhe yi sheng ye wu hui
弹 指 一 挥 这 一 生 也 无 悔

mo deng dao shan he dou ta sui tu liu xing nang huan yu mei
莫 等 到 山 河 都 踏 碎 徒 留 行 囊 换 愚 昧
mo shi nian hua fu liu shui gan ai gan hen ba ni zhui
莫 使 年 华 付 流 水 敢 爱 敢 恨 把 你 追
mo guai zhu guang bu gou mei qian gu shi pian lai zan mei
莫 怪 烛 光 不 够 美 千 古 诗 篇 来 赞 美
wo xu xia shan meng hai shi yong xiang sui
我 许 下 山 盟 海 誓 永 相 随

English Translation: 莫等(Mo Deng) Yao Bu Yao Mai Cai 要不要买菜

When the migratory birds return, their wings are covered with dust
Allow me to wait for you to turn around one more time
The sunset against the dusk, whose face is three points older
The fragrance of wine in the alley is getting deeper and deeper

Don’t wait until your hair is gray and your tears are gone, leaving regret and sorrow
Don’t let the golden bottle be empty to the moon.
Don’t blame the green hills for not being able to return, remembering the long reincarnation of heaven and earth
I have no regrets even if I waved my fingers for a lifetime

When the migratory birds return, their wings are covered with dust
Allow me to wait for you to turn around one more time
The sunset is facing the dusk, whose face has aged three points
The fragrance of wine in the alley is getting deeper and deeper

Don’t wait until your hair is white and your tears are gone, leaving regret and sorrow behind
Don’t let the golden bottle be empty to the moon.
Don’t blame the green hills for not being able to return, remembering the long reincarnation of heaven and earth
I have no regrets even if I waved my fingers for a lifetime

Don’t wait for the mountains and rivers to be crushed and leave your bag for foolishness
Don’t let the years go by… I dare to love and hate you
Don’t blame the candlelight for not being beautiful enough
I promise to be with you forever