Pinyin Lyrics 纸上雪 (Zhi Shang Xue) By Xu Song 许嵩

纸上雪 (Zhi Shang Xue) – Pinyin Lyrics

Singer: Xu Song 许嵩
Title: 纸上雪 (Zhi Shang Xue)

qiáng yǐng huǎng zhú wǒ tí bǐ què qīng chu
墙 影 晃 烛 我 提 笔 却 清 楚
xuān bái shàng xíng shū zhàn mò le jǐ háng lù
宣 白 上 行 书 蘸 墨 了 几 行 路
àn yè fēng jīng zhú shuí zài chuāng wài qǐ wǔ
暗 夜 风 惊 竹 谁 在 窗 外 起 舞
ér lěng fēng gé chuāng wǒ jìng jìng dì dú
而 冷 风 隔 窗 我 静 静 地 读
chuī yān bù ān niǎo niǎo le jǐ dào wān
炊 烟 不 安 袅 袅 了 几 道 弯
sú shì wàn bān bù dí xuě luò qīng tàn
俗 事 万 般 不 敌 雪 落 轻 叹
yǎn qián xuě mǎn shān zhí chǐ fēn fēi bú duàn
眼 前 雪 满 山 咫 尺 纷 飞 不 断
mén kāi bù yuǎn chù yǔ tiān dì duì tán
门 开 不 远 处 与 天 地 对 谈
xuě jì yì hú jiǔ yǔ nǐ gòng yǐn chūn qiū
雪 霁 一 壶 酒 与 你 共 饮 春 秋
pàn qián chén huí shǒu sān shēng yì shī yǒu
盼 前 尘 回 首 三 生 亦 师 友
qiān nián huà juàn bú jì mò bù chén mò
千 年 画 卷 不 寂 寞 不 沉 默
jiāng àn chuí diào de shì sǎ tuō
江 岸 垂 钓 的 是 洒 脱
xuě jì yì hú jiǔ yǔ nǐ gòng yǐn chūn qiū
雪 霁 一 壶 酒 与 你 共 饮 春 秋
tiān yá huà bù duō fú shēng jì xù zǒu
天 涯 话 不 多 浮 生 继 续 走
qīng shǐ wú zǎi bú fàn chóu bú luò mò
青 史 无 载 不 犯 愁 不 落 寞
huà sāng má shuí kāi kǒu wéi zhì yǒu
话 桑 麻 谁 开 口 唯 挚 友
sǎ kōng shuí luò dìng xiàng shēn rén jì jìng
洒 空 谁 落 定 巷 深 人 寂 静
qún shān ái ái shuí lái mìng míng
群 山 皑 皑 谁 来 命 名
jī sù xuě rú qín yīn luò bù tíng
积 素 雪 如 琴 音 落 不 停
guǎng tíng xián bù yǔ què dòng tīng
广 庭 闲 不 语 却 动 听
xuě jì yì hú jiǔ yǔ nǐ gòng yǐn chūn qiū
雪 霁 一 壶 酒 与 你 共 饮 春 秋
pàn qián chén huí shǒu sān shēng yì shī yǒu
盼 前 尘 回 首 三 生 亦 师 友
qiān nián huà juàn bú jì mò bù chén mò
千 年 画 卷 不 寂 寞 不 沉 默
jiāng àn chuí diào de shì sǎ tuō
江 岸 垂 钓 的 是 洒 脱
xuě jì yì hú jiǔ yǔ nǐ gòng yǐn chūn qiū
雪 霁 一 壶 酒 与 你 共 饮 春 秋
tiān yá huà bù duō fú shēng jì xù zǒu
天 涯 话 不 多 浮 生 继 续 走
qīng shǐ wú zǎi bú fàn chóu bú luò mò
青 史 无 载 不 犯 愁 不 落 寞
huà sāng má shuí kāi kǒu
话 桑 麻 谁 开 口
xuě jì yì hú jiǔ yǔ nǐ gòng yǐn chūn qiū
雪 霁 一 壶 酒 与 你 共 饮 春 秋
pàn qián chén huí shǒu sān shēng yì shī yǒu
盼 前 尘 回 首 三 生 亦 师 友
qiān nián huà juàn bú jì mò bù chén mò
千 年 画 卷 不 寂 寞 不 沉 默
jiāng àn chuí diào de shì sǎ tuō
江 岸 垂 钓 的 是 洒 脱
xuě jì yì hú jiǔ yǔ nǐ gòng yǐn chūn qiū
雪 霁 一 壶 酒 与 你 共 饮 春 秋
tiān yá huà bù duō fú shēng jì xù zǒu
天 涯 话 不 多 浮 生 继 续 走
qīng shǐ wú zǎi bú fàn chóu bú luò mò
青 史 无 载 不 犯 愁 不 落 寞
huà sāng má shuí kāi kǒu wéi zhì yǒu
话 桑 麻 谁 开 口 唯 挚 友

纸上雪 (Zhi Shang Xue) – English Translation

The shadow of the wall shakes the candle, but my brush is clear
I have dipped several lines in ink on the white paper
Who dances outside the window in the dark wind
And the cold wind through the window I read quietly
The smoke curls up a few bends
Mundane things can’t beat the snow fall sigh
The snow in front of my eyes is full of mountains at a distance and keeps flying
The door is open not far from heaven and earth to talk to
Snow clears a pot of wine to drink with you in spring and autumn
I hope to look back on the past three lives also teacher and friend
Thousands of years of painting is not lonely and not silent
The riverbank fishing is unrestrained
A pot of wine to drink with you in the snow
The end of the world is not much talk floating life continue to go
The history of the world does not contain any sorrow or despondency
Talking about sorrows who speaks only the best friends
Who will settle in the empty space and the silence of the people in the deep lane
Who will name the mountains
The accumulation of snow is like the sound of the piano falling non-stop
The wide garden does not speak but listen
A pot of wine to drink with you in the snowy days of spring and autumn
I hope to look back on the past three lives as a teacher and friend
Thousands of years of painting is not lonely and not silent
The fishing on the river bank is unrestrained
A pot of wine to drink with you in the snow
The end of the world is not much talk floating life continue to go
The history of the world does not contain any sorrow or despondency
Who will talk about sorrow?
A pot of wine to drink with you in the spring and autumn
I hope to look back on the past three lives as a teacher and friend
Thousands of years of painting is not lonely and not silent
The riverbank fishing is free
A pot of wine to drink with you in the snow
The end of the world is not much talk floating life continue to go
The history of the world does not contain any sorrow or despondency
Talking about sangha who speaks only the best friend

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (Pinyin Lyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.