Pinyin Lyrics 泊秦淮 (Bo Qin Huai) By Qi Ran 奇然, Shen Mi Ren 沈謐仁

Contents

泊秦淮 (Bo Qin Huai) – Pinyin Lyrics

Singer: Qi Ran 奇然, Shen Mi Ren 沈謐仁
Title: 泊秦淮 (Bo Qin Huai)

【 nǚ shēng 】
【 女 聲 】

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā , yè bó qín huái jìn jiǔ jiā 。
煙 籠 寒 水 月 籠 沙 , 夜 泊 秦 淮 近 酒 家 。

shāng nǚ bù zhī wáng guó hèn , gé jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
商 女 不 知 亡 國 恨 , 隔 江 猶 唱 後 庭 花 。

【 qí rán 】 zhǔ
【 奇 然 】 主

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā , yè bó qín huái jìn jiǔ jiā 。
煙 籠 寒 水 月 籠 沙 , 夜 泊 秦 淮 近 酒 家 。

shāng nǚ bù zhī wáng guó hèn , gé jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
商 女 不 知 亡 國 恨 , 隔 江 猶 唱 後 庭 花 。

【 shěn mì rén 】 fù 1
【 沈 謐 仁 】 副 1

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā , yè bó qín huái jìn jiǔ jiā 。
煙 籠 寒 水 月 籠 沙 , 夜 泊 秦 淮 近 酒 家 。

shāng nǚ bù zhī wáng guó hèn , gé jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
商 女 不 知 亡 國 恨 , 隔 江 猶 唱 後 庭 花 。

【 qí rán 、 shěn mì rén 】 fù 2
【 奇 然 、 沈 謐 仁 】 副 2

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā , yè bó qín huái jìn jiǔ jiā 。
煙 籠 寒 水 月 籠 沙 , 夜 泊 秦 淮 近 酒 家 。

shāng nǚ bù zhī wáng guó hèn , gé jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
商 女 不 知 亡 國 恨 , 隔 江 猶 唱 後 庭 花 。

泊秦淮 (Bo Qin Huai) – English Translation

[Female Voice

The moon and the smoke in the cold water, the night in the Qinhuai near the restaurant.

The merchant girl does not know the hatred of the dead country, and sings the flowers in the backyard across the river.

[Qiran] Main

The cold water and the moon are in the sand, the night mooring in Qinhuai is near the restaurant.

The merchant girl does not know the hatred of the fallen country, across the river is singing the flowers of the back garden.

Shen Jianren】Sub1

The cold water and the moon are in the sand, the night mooring in Qinhuai is near the restaurant.

The merchant girl does not know the hatred of the fallen country, and sings the flowers in the back garden across the river.

[Qiran, Shen Jianren] Vice 2

The cold water and the moon are caged in the sand, and the night is spent in a restaurant near Qinhuai.

The merchant girl does not know the hatred of the fallen country, and sings the flowers in the back garden across the river.

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (PyLyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.