Pinyin Lyrics 曾少年之小时候 (Ceng Shao Nian Zhi Xiao Shi Hou) By Chen Bing 陈冰

Contents

曾少年之小时候 (Ceng Shao Nian Zhi Xiao Shi Hou) – Pinyin Lyrics

Singer: Chen Bing 陈冰
Title: 曾少年之小时候 (Ceng Shao Nian Zhi Xiao Shi Hou)

shào nián zhī shuǐ qīng míng cuì ruò
少 年 之 水 清 明 脆 弱

chuán xíng qí shàng bù zhī suǒ zǎi
船 行 其 上 不 知 所 载

shào nián zhī mèng luàn huā mí yǎn
少 年 之 梦 乱 花 迷 眼

xīn shì hào máng bù zhī suǒ zhōng
心 事 浩 茫 不 知 所 终

shào nián dà yú shì jiè de dì dé wén shǐ zhé
少 年 大 于 世 界 的 地 得 文 史 哲

mí lù xìng yú zuǒ ér mù bú shùn
麋 鹿 兴 于 左 而 目 不 瞬

shào nián dà yú shì jiè cǎo mù fēng yuè yú chóng
少 年 大 于 世 界 草 木 风 月 鱼 虫

tài shān bēng yú qián ér sè bú biàn
泰 山 崩 于 前 而 色 不 变

shào nián zhī shān shēn qiǎn biàn huàn
少 年 之 山 深 浅 变 幻

jiàn rù qí jiān bù zhī suǒ shè
箭 入 其 间 不 知 所 射

shào nián zhī gē dà yīn xū wú
少 年 之 歌 大 音 虚 无

xì biàn zhēn yì bù zhī suǒ yún
细 辩 真 意 不 知 所 云

shào nián dà yú shì jiè ài hèn chēn chī qíng chóu
少 年 大 于 世 界 爱 恨 嗔 痴 情 仇

mí lù xìng yú zuǒ ér mù bú shùn
麋 鹿 兴 于 左 而 目 不 瞬

shào nián dà yú shì jiè yī xū xī zhī hū zhě
少 年 大 于 世 界 噫 吁 唏 之 乎 者

tài shān bēng yú qián ér sè bú biàn
泰 山 崩 于 前 而 色 不 变

shào nián dà yú shì jiè ài hèn chēn chī qíng chóu
少 年 大 于 世 界 爱 恨 嗔 痴 情 仇

mí lù xìng yú zuǒ ér mù bú shùn
麋 鹿 兴 于 左 而 目 不 瞬

shào nián dà yú shì jiè yī xū xī zhī hū zhě
少 年 大 于 世 界 噫 吁 唏 之 乎 者

tài shān bēng yú qián ér sè bú biàn
泰 山 崩 于 前 而 色 不 变

tài shān bēng yú qián ér sè bú biàn
泰 山 崩 于 前 而 色 不 变

曾少年之小时候 (Ceng Shao Nian Zhi Xiao Shi Hou) – English Translation

The water of youth is fragile and clear

The boat travels on it, not knowing what it carries

The dream of a young man

The mind is so confused, I don’t know where it ends

The youth is bigger than the world.

The elk is on the left but the eyes are not transient

The youth is bigger than the world, the grass, the wind, the moon, the fish and the insects

The mountain is collapsing in front of me

The mountain of youth changes in depth

The arrow enters it and does not know where to shoot

The song of the youth is loud and empty

The song of a young man is a song of the young man

The youth is bigger than the world, love, hate, anger, love and hatred

The moose is on the left and the eyes are not moving

The youth is bigger than the world

I’m a young man, but I don’t change my mind

Youth is bigger than the world Love, hate, anger, love and hatred

A deer on the left but not a glimpse

The youth is bigger than the world

The mountain collapses in front of you but your color remains the same

The mountain collapses in front of you but the color remains the same

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (Pinyin Lyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.