Pinyin Lyrics 晚安 Wan An 麻园诗人 (Ma Yuan Shi Ren)

Contents

Pinyin Lyrics: 晚安 Wan An 麻园诗人 (Ma Yuan Shi Ren)

dang wo yu jian ni , shan shuo de deng guang li , wu bu fei xing , shuang yan mi li ,
当 我 遇 见 你 , 闪 烁 的 灯 光 里 , 舞 步 飞 行 , 双 眼 迷 离 ,
zai ci yu jian ni , ni bian de hen an jing , shi jie an jing , shi wei ting qing ,
再 次 遇 见 你 , 你 变 得 很 安 静 , 世 界 安 静 , 是 为 听 清 ,
you shi feng chui hua ban luo cheng yu , you shi xiang yao sui bian tao wang na li ,
有 时 风 吹 花 瓣 落 成 雨 , 有 时 想 要 随 便 逃 往 哪 里 ,
zai hai an , feng bing liang , zai lu shang tai tou xiang shang wang , zai tian se jian an , yi qi shuo wan an
在 海 岸 , 风 冰 凉 , 在 路 上 抬 头 向 上 望 , 在 天 色 渐 暗 , 一 起 说 晚 安
zai bu an , ye bu xiang , jiu jie shou ming yun de an dan , zai xing guang lu pang , zai ci shuo wan an ;
再 不 安 , 也 不 想 , 就 接 受 命 运 的 暗 淡 , 在 星 光 路 旁 , 再 次 说 晚 安 ;
zai ci yu jian ni , ni bian de hen an jing , shi jie an jing , shi wei ting qing ,
再 次 遇 见 你 , 你 变 得 很 安 静 , 世 界 安 静 , 是 为 听 清 ,
you shi feng chui hua ban luo cheng yu , you shi xiang yao sui bian tao wang na li ,
有 时 风 吹 花 瓣 落 成 雨 , 有 时 想 要 随 便 逃 往 哪 里 ,
zai hai an , feng bing liang , zai lu shang tai tou xiang shang wang , zai tian se jian an , yi qi shuo wan an
在 海 岸 , 风 冰 凉 , 在 路 上 抬 头 向 上 望 , 在 天 色 渐 暗 , 一 起 说 晚 安
zai bu an , ye bu xiang , jiu jie shou ming yun de an dan , zai xing guang lu pang , zai ci shuo wan an ;
再 不 安 , 也 不 想 , 就 接 受 命 运 的 暗 淡 , 在 星 光 路 旁 , 再 次 说 晚 安 ;
wan an , hui tou xiang shang wang , wan an
晚 安 , 回 头 向 上 望 , 晚 安
wan an , hui tou xiang shang wang , wan an
晚 安 , 回 头 向 上 望 , 晚 安
wan an , hui tou xiang shang wang , wan an
晚 安 , 回 头 向 上 望 , 晚 安
wan an , hui tou xiang shang wang , wan an
晚 安 , 回 头 向 上 望 , 晚 安

English Translate: 晚安 Wan An 麻园诗人 (Ma Yuan Shi Ren)

When I met you, in the flashing lights, dancing flight, eyes lost
Meet you again, you become very quiet, the world is quiet, is to hear
Sometimes the wind blows the petals into rain, sometimes you want to escape to wherever you want.
In the coast, the wind is cold, on the road to look upward, in the dark, together say good night
I don’t want to be upset anymore, so I accept the darkness of fate, and say good night again by the starlight.
I met you again, you become very quiet, the world is quiet, is to hear
Sometimes the wind blows the petals into rain, sometimes want to escape to anywhere.
In the coast, the wind is cold, on the road to look upward, in the darkness of the sky, say good night together
I don’t want to be upset anymore, so I accept the darkness of fate, and say good night again by the starlight.
Good night, look back up, good night…
Good night, look back up, good night…
Good night, look back up, good night…
Good night, look back up, good night…