Pinyin Lyrics 星芒 (Xing Mang) By Dan Yi Chun 单依纯

星芒 (Xing Mang) – Pinyin Lyrics

Singer: Dan Yi Chun 单依纯
Title: 星芒 (Xing Mang)

yí lì mài zi rù tǔ shù zǎi fēng yǔ pò xiǎo
一 粒 麦 子 入 土 数 载 风 雨 破 晓

dōng fāng rì chū rǎn rǎn shí guāng tā jìng qiāo qiāo
东 方 日 出 冉 冉 时 光 它 静 悄 悄

yí bù yì xíng shī jù yí bù yì shēng hào jiǎo
一 步 一 行 诗 句 一 步 一 声 号 角

zhēng tú shàng zhàn fàng zhe nián qīng de jiāo ào
征 途 上 绽 放 着 年 轻 的 骄 傲

yí mèng yì pǐ bái mǎ yì chǎng qīng chūn sháo huá
一 梦 一 匹 白 马 一 场 青 春 韶 华

xiǎo xiǎo shù miáo zhǎng chéng nà cān tiān de mú yàng
小 小 树 苗 长 成 那 参 天 的 模 样

yí jù xīn de shì yán yì shēn rè xuè liú tǎng
一 句 心 的 誓 言 一 身 热 血 流 淌

ràng zhàn lán tiān kōng xià lí xiǎng zì yóu áo xiáng
让 湛 蓝 天 空 下 理 想 自 由 翱 翔

wǒ yuàn zuò xīng máng shǎn yào jiǔ zhōu zhī shàng
我 愿 做 星 芒 闪 耀 九 州 之 上

shǒu hù chū xīn bú miè huá xià de jǐ liang
守 护 初 心 不 灭 华 夏 的 脊 梁

yì kē kē xīng máng bēn fù rè xuè tú rǎng
一 颗 颗 星 芒 奔 赴 热 血 土 壤

yǎng wàng běi dǒu zhí yǐn fāng xiàng
仰 望 北 斗 指 引 方 向

yí mèng yì pǐ bái mǎ yì chǎng qīng chūn sháo huá
一 梦 一 匹 白 马 一 场 青 春 韶 华

xiǎo xiǎo shù miáo zhǎng chéng nà cān tiān de mú yàng
小 小 树 苗 长 成 那 参 天 的 模 样

yí jù xīn de shì yán yì shēn rè xuè liú tǎng
一 句 心 的 誓 言 一 身 热 血 流 淌

ràng zhàn lán tiān kōng xià lí xiǎng zì yóu áo xiáng
让 湛 蓝 天 空 下 理 想 自 由 翱 翔

wǒ yuàn zuò xīng máng shǎn yào jiǔ zhōu zhī shàng
我 愿 做 星 芒 闪 耀 九 州 之 上

shǒu hù chū xīn bú miè huá xià de jǐ liang
守 护 初 心 不 灭 华 夏 的 脊 梁

yì kē kē xīng máng bēn fù rè xuè tú rǎng
一 颗 颗 星 芒 奔 赴 热 血 土 壤

yǎng wàng běi dǒu zhí yǐn fāng xiàng
仰 望 北 斗 指 引 方 向

wǒ yuàn zuò xīng máng xuè mài fān yǒng liú tǎng
我 愿 做 星 芒 血 脉 翻 涌 流 淌

pān dēng zuì xióng wěi de shān fēng bìng jiān gē chàng
攀 登 最 雄 伟 的 山 峰 并 肩 歌 唱

qiān wàn kē xīng máng hóng hú shào nián bú wàng
千 万 颗 星 芒 鸿 鹄 少 年 不 忘

xīng xing zhī huǒ néng cù yōng chéng wàn zhàng de guāng
星 星 之 火 能 簇 拥 成 万 丈 的 光

wǒ yuàn zuò xīng máng xuè mài fān yǒng liú tǎng
我 愿 做 星 芒 血 脉 翻 涌 流 淌

pān dēng zuì xióng wěi de shān fēng bìng jiān gē chàng
攀 登 最 雄 伟 的 山 峰 并 肩 歌 唱

qiān wàn kē xīng máng hóng hú shào nián bú wàng
千 万 颗 星 芒 鸿 鹄 少 年 不 忘

xīng xing zhī huǒ néng cù yōng chéng wàn zhàng de guāng
星 星 之 火 能 簇 拥 成 万 丈 的 光

星芒 (Xing Mang) – English Translation

A grain of wheat into the earth, several years of rain and wind to break the dawn

The sun rises in the east and the time is quiet

A line of verse a step a trumpet

On the journey, the pride of youth blossoms

A dream, a white horse, a youthful splendor

The little sapling grows into the sky

A vow of the heart, a body of blood flowing

Under the blue sky, my dreams will soar freely

I want to be a star and shine above Kyushu

Protecting the backbone of China

One by one, the stars run to the soil of blood

Look up to the Big Dipper and guide the way

A dream, a white horse, and a youthful life

A small sapling grows into the sky

A vow of the heart, a body of blood flowing

Under the blue sky, my dreams will soar freely

I want to be a star and shine above Kyushu

Protecting the backbone of China

One by one, the stars run to the soil of blood

Looking up to the Big Dipper, guiding the way

I want to be a starry mane, my blood flowing

Climbing the most majestic mountain and singing together

A million starbursts, the young man will never forget

The fire of the stars can become the light of millions of feet

I want to be a starry mane with my blood flowing

Climbing the mightiest mountain and singing together

A million starbursts, a swan boy will never forget

The fire of the stars can become the light of ten thousand fathoms

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (PyLyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.