Pinyin Lyrics 愿卿安 (Yuan Qing An) By Fu Jing 傅菁

愿卿安 (Yuan Qing An) – Pinyin Lyrics

Singer: Fu Jing 傅菁
Title: 愿卿安 (Yuan Qing An)

nián shào bù zhī chóu
年 少 不 知 愁

yǔ qīng zān huā yóu
与 卿 簪 花 游

yǐ wéi cǐ shēng zhǎng xiàng shǒu
以 为 此 生 长 相 守

qīng yōu jì jūn xīn
青 幽 祭 君 心

zì gǔ qíng shēn zǒng nán liú
自 古 情 深 总 难 留

pàn jūn yě wú yōu
盼 君 也 无 忧

dài fēng qǐ shí yáo jì wǒ wèn hòu
待 风 起 时 遥 寄 我 问 候

yuàn qīng ān yuàn qīng ān
愿 卿 安 愿 卿 安

yuàn cǐ shēng yǒu nǐ bái shǒu xiàng bàn
愿 此 生 有 你 白 首 相 伴

wú yōu wú huàn wú jiē tàn
无 忧 无 患 无 嗟 叹

lù màn màn yè lán shān
路 漫 漫 夜 阑 珊

míng yuè liú yì zhǎn
明 月 留 一 盏

wéi yuàn gù rén cháng ān
惟 愿 故 人 长 安

sī niàn zài xīn tóu
思 念 在 心 头

xiāng gé jǐ gè qiū
相 隔 几 个 秋

bǐ yì shuāng fēi yàn jù shǒu
比 翼 双 飞 燕 聚 首

yǔ qīng gē yì qǔ
与 卿 歌 一 曲

fú xiù gòng yǐn yì hú jiǔ
拂 袖 共 饮 一 壶 酒

yuàn nǐ mò yán pò
愿 你 莫 言 破

wǒ shì wèi hé yòu hóng le yǎn móu
我 是 为 何 又 红 了 眼 眸

yuàn qīng ān yuàn qīng ān
愿 卿 安 愿 卿 安

yuàn shēng shēng shì shì zhí shǒu bú sàn
愿 生 生 世 世 执 手 不 散

gān zhī rú yí xīn wú hàn
甘 之 如 饴 心 无 憾

lù màn màn yè lán shān
路 漫 漫 夜 阑 珊

yún kāi yuè míng lǎng
云 开 月 明 朗

qíng huā kāi sù guó ān
晴 花 开 夙 国 安

yuàn qīng ān yuàn qīng ān
愿 卿 安 愿 卿 安

yuàn shēng shēng shì shì zhí shǒu bú sàn
愿 生 生 世 世 执 手 不 散

gān zhī rú yí xīn wú hàn
甘 之 如 饴 心 无 憾

lù màn màn yè lán shān
路 漫 漫 夜 阑 珊

wéi yuàn qīng xiāng bàn
惟 愿 卿 相 伴

gòng dù cǐ shēng rěn rǎn
共 度 此 生 荏 苒

愿卿安 (Yuan Qing An) – English Translation

Young and unaware of sorrow

Traveling with your hairpin

I thought we would grow together

I’d like to pay tribute to your heart

It’s always hard to stay in love

I wish you no worries

I’ll send my regards when the wind rises

May you be safe, may you be safe

May you be with me in this life

No worries, no problems, no sighs

The road is long and the night is late

I wish you a bright moon

I wish you long peace

Thoughts of you in my heart

How many autumns apart

The two swallows are together

Sing a song with you

Let’s drink a pot of wine together

May you not break the words

Why are my eyes red again?

May you be at peace, may you be at peace

May we hold hands for the rest of our lives

I will not regret it

The road is long and the night is late

The clouds open and the moon shines brightly

The flowers bloom and the country is at peace

May you be at peace, may you be at peace

May we hold hands for the rest of our lives

I have no regrets

The road is long and the night is late

I wish you to be with me

To spend this life together

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (Pinyin Lyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.