Pinyin Lyrics 哭泣站台(Ku Qi Zhan Tai) Wang Xiao Shuai 王小帅

Contents

Pinyin Lyrics: 哭泣站台(Ku Qi Zhan Tai) Wang Xiao Shuai 王小帅

lie che wan dian zhong jiu hui kai
列 车 晚 点 终 究 会 开

gan lu de ren bu yi ding hui lai
赶 路 的 人 不 一 定 会 来

wo men ceng jing chong jing na pian wu ming de da hai
我 们 曾 经 憧 憬 那 片 无 名 的 大 海

yuan lai shi jiao suo ai ge shan hai
原 来 是 叫 所 爱 隔 山 海

yu duo jin gu dan de zhan tai
雨 躲 进 孤 单 的 站 台

xi mie zui hou yi si de deng dai
熄 灭 最 后 一 丝 的 等 待

jiu suan mei mu shen zhong
就 算 眉 目 深 重

bie wang tai tou wang tian kong
别 忘 抬 头 望 天 空

sha gua bie rang yan lei guai guai liu
傻 瓜 别 让 眼 泪 乖 乖 流

zhong yu ni wo de ai mai zang zai
终 于 你 我 的 爱 埋 葬 在

ku qi de zhan tai
哭 泣 的 站 台

fan shan you guo hai
翻 山 又 过 海

zai xiang bu qi lai
再 想 不 起 来

jiu rang ni wo de ai mai zang zai
就 让 你 我 的 爱 埋 葬 在

ku qi de zhan tai
哭 泣 的 站 台

zai beng kui
再 崩 溃

ye hui bei lie che yan gai
也 会 被 列 车 掩 盖

yu duo jin gu dan de zhan tai
雨 躲 进 孤 单 的 站 台

xi mie zui hou yi si de deng dai
熄 灭 最 后 一 丝 的 等 待

jiu suan mei mu shen zhong
就 算 眉 目 深 重

bie wang tai tou wang tian kong
别 忘 抬 头 望 天 空

sha gua bie rang yan lei guai guai liu
傻 瓜 别 让 眼 泪 乖 乖 流

zhong yu ni wo de ai mai zang zai
终 于 你 我 的 爱 埋 葬 在

ku qi de zhan tai
哭 泣 的 站 台

fan shan you guo hai
翻 山 又 过 海

zai xiang bu qi lai
再 想 不 起 来

jiu rang ni wo de ai mai zang zai
就 让 你 我 的 爱 埋 葬 在

ku qi de zhan tai
哭 泣 的 站 台

zai beng kui
再 崩 溃

ye hui bei lie che yan gai
也 会 被 列 车 掩 盖

zhong yu ni wo de ai mai zang zai
终 于 你 我 的 爱 埋 葬 在

ku qi de zhan tai
哭 泣 的 站 台

chuan yue le ren hai
穿 越 了 人 海

qing shan yi bu zai
青 山 已 不 在

jiu rang ni wo de ai mai zang zai
就 让 你 我 的 爱 埋 葬 在

jue wang de zhan tai
绝 望 的 站 台

zai beng kui
再 崩 溃

ye hui bei lie che yan gai
也 会 被 列 车 掩 盖

zhong yu ni wo de ai mai zang zai
终 于 你 我 的 爱 埋 葬 在

ku qi de zhan tai
哭 泣 的 站 台

fan shan you guo hai
翻 山 又 过 海

zai xiang bu qi lai
再 想 不 起 来

jiu rang ni wo de ai mai zang zai
就 让 你 我 的 爱 埋 葬 在

ku qi de zhan tai
哭 泣 的 站 台

zai beng kui
再 崩 溃

ye hui bei lie che yan gai
也 会 被 列 车 掩 盖

English Translation: 哭泣站台(Ku Qi Zhan Tai) Wang Xiao Shuai 王小帅

The train will run late after all

Those who are in a hurry may not come

We once longed for that nameless sea

It’s called “The Sea of Love

The rain hides in the lonely platform

Extinguishing the last trace of waiting

Even if your eyes are heavy

Don’t forget to look up at the sky

Don’t let your tears flow like a fool

At last, our love is buried in

Weeping on the platform

Over the mountains and over the sea

I can’t think about it anymore

Let your love and mine be buried in

Weeping platform

And then collapse

Will be covered up by the train

The rain, hiding in the lonely platform

Extinguish the last trace of waiting

Even if your eyes are heavy

Don’t forget to look up at the sky

Don’t let your tears flow like a fool

At last, our love is buried in

Weeping on the platform

Over the mountains and over the sea

I can’t think about it anymore

Let your love and mine be buried in

Weeping platform

And then collapse

Will be covered up by the train

Finally our love is buried in

Weeping platform

Through the sea of people

The green mountain is gone

Let your love and mine be buried in

The platform of despair

No matter how hard it breaks down

Will be covered up by the train

Finally our love is buried in

The platform of crying

Over the mountains and over the sea

Can’t think about it anymore

Let your love and mine be buried in

Weeping platform

And then collapse

Will be covered up by the train

https://www.youtube.com/watch?v=iEdWILfCtgU