Pinyin Lyrics 吹雪 (Chui Xue) By Xia Wan An 夏婉安, Sun Xing Chen 孙星晨

吹雪 (Chui Xue) – Pinyin Lyrics

Singer: Xia Wan An 夏婉安, Sun Xing Chen 孙星晨
Title: 吹雪 (Chui Xue)

jīn líng gù chéng shuǐ xiè lán tíng
金 陵 故 城 水 榭 兰 庭

bān zhú yù fēng yún juǎn cāng qióng
斑 竹 御 风 云 卷 苍 穹

gǔ qín wú shēng duàn xián shàng qiě wú rén féng
古 琴 无 声 断 弦 尚 且 无 人 缝

yí zhù tán xiāng sì rán yì lǚ jiāo lóng
一 柱 檀 香 似 燃 一 缕 蛟 龙

yān yǔ mēng mēng chán rù cǎo cóng
烟 雨 蒙 蒙 蝉 入 草 丛

jiāng pàn wū péng wēi fēng chuán dòng
江 畔 乌 篷 微 风 船 动

xún chù ān níng qiàn yǐng tīng wén shù dí shēng
寻 处 安 宁 倩 影 听 闻 竖 笛 声

yóu rú jiāng nán huà mò rǎn píng zōng
犹 如 江 南 画 墨 染 萍 踪

wǒ jiāng fú yún chuī zuò xuě yì céng
我 将 浮 云 吹 作 雪 一 层

shān dǐng huà zuò xīng
山 顶 化 作 星

shān shuǐ yì chéng yǔ nǐ wéi lín
山 水 一 程 与 你 为 邻

bú fù rú lái yě bú fù qīng
不 负 如 来 也 不 负 卿

jiè wǒ liú nián juǎn yí duàn qíng shēn
借 我 流 年 卷 一 段 情 深

yān yǔ mēng mēng chán rù cǎo cóng
烟 雨 蒙 蒙 蝉 入 草 丛

jiāng pàn wū péng wēi fēng chuán dòng
江 畔 乌 篷 微 风 船 动

xún chù ān níng qiàn yǐng tīng wén shù dí shēng
寻 处 安 宁 倩 影 听 闻 竖 笛 声

yóu rú jiāng nán huà mò rǎn píng zōng
犹 如 江 南 画 墨 染 萍 踪

wǒ jiāng fú yún chuī zuò xuě yì céng
我 将 浮 云 吹 作 雪 一 层

shān dǐng huà zuò xīng
山 顶 化 作 星

shān shuǐ yì chéng yǔ nǐ wéi lín
山 水 一 程 与 你 为 邻

bú fù rú lái yě bú fù qīng
不 负 如 来 也 不 负 卿

jiè wǒ liú nián juǎn yí duàn qíng shēn
借 我 流 年 卷 一 段 情 深

wǒ jiāng fú yún chuī zuò xuě yì céng
我 将 浮 云 吹 作 雪 一 层

shān dǐng huà zuò xīng
山 顶 化 作 星

shān shuǐ yì chéng yǔ nǐ wéi lín
山 水 一 程 与 你 为 邻

bú fù rú lái yě bú fù qīng
不 负 如 来 也 不 负 卿

jiè wǒ liú nián juǎn yí duàn qíng shēn
借 我 流 年 卷 一 段 情 深

吹雪 (Chui Xue) – English Translation

Jinling old city water salon orchid

Bamboos imperial wind and clouds roll the sky

The ancient zither is silent and broken strings are not yet sewn

A column of sandalwood incense seems to burn a wisp of dragon

Cicadas in the grass in the drizzle

The boat moves in the breeze on the river

Looking for a peaceful silhouette to hear the sound of the flute

As if the ink in the south of the Yangtze River is dyed with pimples

I will blow the floating clouds into a layer of snow

The mountain top becomes a star

A trip to the mountains and water with you as a neighbor

I will not let you down

Lend me the years to roll a deep love

Cicadas in the grass in the drizzle

The breeze of the boat moves by the river

Looking for a peaceful silhouette to hear the sound of flute

Just like the ink of the painting in Jiangnan

I will blow the floating clouds into a layer of snow

The mountain top becomes a star

A trip to the mountains and water with you as a neighbor

I will not let you down

Lend me the years to roll a deep love

I blow the clouds into a layer of snow

The top of the mountain becomes a star

A journey through the mountains and water with you as my neighbor

I will not let you down

Lend me the years to roll a deep love

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (Pinyin Lyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.