Pinyin Lyrics 君心似我心 (Jun Xin Si Wo Xin) By Wang Xin Le 王馨乐

君心似我心 (Jun Xin Si Wo Xin) – Pinyin Lyrics

Singer: Wang Xin Le 王馨乐
Title: 君心似我心 (Jun Xin Si Wo Xin)

wù qǐ yú gē chuán fān yān bō
雾 起 渔 歌 船 帆 烟 波

fú xiǎo mù sè yuè shēng yǔ luò
拂 晓 暮 色 月 升 雨 落

cǎi chè qū míng kōng míng chéng chè
彩 彻 区 明 空 明 澄 澈

yì shēng zhì ài jiāng hǎi hú pō
一 生 挚 爱 江 海 湖 泊

xīng chén yuè sè cāng qióng yǔ wǒ
星 辰 月 色 苍 穹 与 我

wǎn xiá wēi fēng xiāo shēng tíng bó
晚 霞 微 风 箫 声 停 泊

rén shēng rú mèng suì yuè rú gē
人 生 如 梦 岁 月 如 歌

wéi yǒu qíng zì nán shuō
唯 有 情 字 难 说

wǒ zhù cháng jiāng tóu jūn zhù cháng jiāng wěi
我 住 长 江 头 君 住 长 江 尾

rì rì sī jūn bú jiàn jūn gòng yǐn cháng jiāng shuǐ
日 日 思 君 不 见 君 共 饮 长 江 水

rén shēng rú mèng suì yuè rú gē
人 生 如 梦 岁 月 如 歌

wéi yǒu qíng zì nán shuō
唯 有 情 字 难 说

wǒ zhù cháng jiāng tóu jūn zhù cháng jiāng wěi
我 住 长 江 头 君 住 长 江 尾

rì rì sī jūn bú jiàn jūn gòng yǐn cháng jiāng shuǐ
日 日 思 君 不 见 君 共 饮 长 江 水

cǐ shuǐ jǐ shí xiū cǐ hèn jǐ shí yǐ
此 水 几 时 休 此 恨 几 时 已

zhǐ yuàn jūn xīn sì wǒ xīn dìng bú fù xiāng sī yì
只 愿 君 心 似 我 心 定 不 负 相 思 意

君心似我心 (Jun Xin Si Wo Xin) – English Translation

Mist rising, fishing songs, sails, smoke and waves

Dawn, Twilight, Moonrise, Rainfall

The brightness of the colorful area, the clarity of the air

The love of my life The rivers, the sea and the lakes

The stars, the moon, the sky and me

The evening sun, the breeze, the sound of xiao, mooring

Life is like a dream and the years are like a song

Only the word “love” is hard to say

I live at the head of the Yangtze River and you live at its tail

I think of you every day and I don’t see you. Drinking the water of Yangtze River together

Life is like a dream and the years are like a song

Only the word “love” is hard to say

I live at the head of the Yangtze River and you live at the tail of the Yangtze River

I think of you every day, but I don’t see you, and drink the water of the Yangtze together.

How long will this water last? How long will this hatred last?

I hope your heart is like mine, I will not let you down

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (Pinyin Lyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.