Pinyin Lyrics 同心 (Tong Xin) By Ye Xuan Qing 叶炫清

Contents

同心 (Tong Xin) – Pinyin Lyrics

Singer: Ye Xuan Qing 叶炫清
Title: 同心 (Tong Xin)

yǐ niàn zuò yì qǔ tóng xīn yìng yì móu xīng yuè
以 念 作 一 曲 同 心 映 一 眸 星 月

yè yè liú guāng xiāng jiǎo jié
夜 夜 流 光 相 皎 洁

qíng shēn jǐ xǔ wú xì yán lì yí shì wéi jié
情 深 几 许 无 戏 言 立 一 誓 为 结

píng cǐ shēng bù kě zuò bié
凭 此 生 不 可 作 别

rù mèng ā yì kě rù xīn jiān
入 梦 啊 亦 可 入 心 间

cùn cùn xiāng sī qiān chě bù kě shuō de wàng niàn
寸 寸 相 思 牵 扯 不 可 说 的 妄 念

kě zhī ā jūn xīn sì wǒ xīn
可 知 啊 君 心 似 我 心

cóng cǐ liǎng xīn xiāng xī bú zài jié rán shì jiān
从 此 两 心 相 惜 不 再 孑 然 世 间

màn màn liú nián jìn cǐ shēng jiē wéi qīng suǒ yuàn
漫 漫 流 年 尽 此 生 皆 为 卿 所 愿

biàn lǎn shū zhōng qíng huà dé lái zhōng jiào qiǎn
遍 览 书 中 情 话 得 来 终 觉 浅

huán huǎn suì yuè zhí shǒu xiàng yōng xiě zuò shì yán
缓 缓 岁 月 执 手 相 拥 写 作 誓 言

mò wèn guī lù zhǐ qiú yú shēng néng yǔ nǐ bìng jiān
莫 问 归 路 只 求 余 生 能 与 你 并 肩

yí shì yì yuē bú fù bái shǒu wéi qīng suǒ yuàn
一 世 一 约 不 负 白 首 为 卿 所 愿

jiē rú qīng zhī suǒ yuàn děng lái zhōng dé jiàn
皆 如 卿 之 所 愿 等 来 终 得 践

zhāo zhāo mù mù zhǐ xǔ yì rén suì suì nián nián
朝 朝 暮 暮 只 许 一 人 岁 岁 年 年

zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān
执 手 历 尽 烟 火 人 世 间

yǐ niàn zuò yì qǔ tóng xīn yìng yì móu xīng yuè
以 念 作 一 曲 同 心 映 一 眸 星 月

yè yè liú guāng xiāng jiǎo jié
夜 夜 流 光 相 皎 洁

qíng shēn jǐ xǔ wú xì yán lì yí shì wéi jié
情 深 几 许 无 戏 言 立 一 誓 为 结

píng cǐ shēng bù kě zuò bié
凭 此 生 不 可 作 别

rù mèng ā yì kě rù xīn jiān
入 梦 啊 亦 可 入 心 间

cùn cùn xiāng sī qiān chě bù kě shuō de wàng niàn
寸 寸 相 思 牵 扯 不 可 说 的 妄 念

kě zhī ā jūn xīn sì wǒ xīn
可 知 啊 君 心 似 我 心

cóng cǐ liǎng xīn xiāng xī bú zài jié rán shì jiān
从 此 两 心 相 惜 不 再 孑 然 世 间

màn màn liú nián jìn cǐ shēng jiē wéi qīng suǒ yuàn
漫 漫 流 年 尽 此 生 皆 为 卿 所 愿

biàn lǎn shū zhōng qíng huà dé lái zhōng jiào qiǎn
遍 览 书 中 情 话 得 来 终 觉 浅

huán huǎn suì yuè zhí shǒu xiàng yōng xiě zuò shì yán
缓 缓 岁 月 执 手 相 拥 写 作 誓 言

mò wèn guī lù zhǐ qiú yú shēng néng yǔ nǐ bìng jiān
莫 问 归 路 只 求 余 生 能 与 你 并 肩

yí shì yì yuē bú fù bái shǒu wéi qīng suǒ yuàn
一 世 一 约 不 负 白 首 为 卿 所 愿

jiē rú qīng zhī suǒ yuàn děng lái zhōng dé jiàn
皆 如 卿 之 所 愿 等 来 终 得 践

zhāo zhāo mù mù zhǐ xǔ yì rén suì suì nián nián
朝 朝 暮 暮 只 许 一 人 岁 岁 年 年

zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān
执 手 历 尽 烟 火 人 世 间

màn màn liú nián jìn cǐ shēng jiē wéi qīng suǒ yuàn
漫 漫 流 年 尽 此 生 皆 为 卿 所 愿

biàn lǎn shū zhōng qíng huà dé lái zhōng jiào qiǎn
遍 览 书 中 情 话 得 来 终 觉 浅

huán huǎn suì yuè zhí shǒu xiàng yōng xiě zuò shì yán
缓 缓 岁 月 执 手 相 拥 写 作 誓 言

mò wèn guī lù zhǐ qiú yú shēng néng yǔ nǐ bìng jiān
莫 问 归 路 只 求 余 生 能 与 你 并 肩

yí shì yì yuē bú fù bái shǒu wéi qīng suǒ yuàn
一 世 一 约 不 负 白 首 为 卿 所 愿

jiē rú qīng zhī suǒ yuàn děng lái zhōng dé jiàn
皆 如 卿 之 所 愿 等 来 终 得 践

zhāo zhāo mù mù zhǐ xǔ yì rén suì suì nián nián
朝 朝 暮 暮 只 许 一 人 岁 岁 年 年

zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān
执 手 历 尽 烟 火 人 世 间

zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān
执 手 历 尽 烟 火 人 世 间

同心 (Tong Xin) – English Translation

With thoughts as a song of one heart, reflecting the stars and moon

Nightly light is bright

How deep is the love and how many words?

“We can’t say goodbye in this life

Into the dream, but also into the heart

Every inch of love is a delusion that cannot be told

Do you know that your heart is like my heart?

From now on, our hearts will never be alone in the world

I’ll spend all my life for your wish

I’ve read all the love stories in the books, but I feel that they are shallow

Slowly, we hold each other’s hands and write vows

I don’t ask the way back, I just want to be with you for the rest of my life

One life, one promise… to be with you for the rest of your life.

I’ll do as you wish, and I’ll be able to fulfill it

I’ll be with you for years and years

To hold hands through the fires of the world

I’ll make a song with my thoughts to reflect the stars and the moon

The light of the night is bright

How much I love you, how much I can’t say

I can’t say goodbye in this life

Into the dream, but also into the heart

Every inch of love is a delusion that cannot be told

Do you know that your heart is like my heart?

From now on, our hearts will never be alone in the world

I’ll spend all my life for your wish

I’ve read all the love stories in the books, but I feel that they are shallow

Slowly, we hold each other’s hands and write vows

I don’t ask the way back, I just want to be with you for the rest of my life

One life, one promise… to be with you for the rest of your life.

I’ll do as you wish, and I’ll be able to fulfill it

I’ll be with you for years and years

Holding hands through the fire and smoke of the world

I’ll spend all my life for your wish

I’ve read all the love stories in the books, but I feel that they are shallow

Slowly, we hold hands and write vows

I don’t ask the way back, I just want to be with you for the rest of my life

One life, one promise… to be with you for the rest of your life.

I’ll do as you wish, and I’ll be able to fulfill it

I’ll be with you for years and years

We will hold hands through the fire and smoke of the world

I’ll hold your hand through all the fire and smoke of the world

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (PyLyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.