Pinyin Lyrics 关于我在地铁上莫名其妙干了碗鸡汤这件事儿 (Guan Yu Wo Zai Di Tie Shang Mo Ming Qi Miao Gan Le Wan Ji Tang Zhe Jian Shi Er)

Contents

Pinyin Lyrics: 关于我在地铁上莫名其妙干了碗鸡汤这件事儿 (Guan Yu Wo Zai Di Tie Shang Mo Ming Qi Miao Gan Le Wan Ji Tang Zhe Jian Shi Er) Sun Tian Yu 孙天宇

ting shuo na zuo xiao zhen si ji ru chun
听 说 那 座 小 镇 四 季 如 春

na tai xi ju luo man lei hen
那 台 戏 剧 落 满 泪 痕

na jia dian shi dian guan men
那 家 店 十 点 关 门

shen yu shen bei qiu kun xie zi lou kan huang hun
身 与 神 被 囚 困 写 字 楼 看 黄 昏

qin fen de ling hun zhi ji qian ji fen
勤 奋 的 灵 魂 值 几 钱 几 分

deng xia yi ci jiu ju wo jiu zhuan shen
等 下 一 次 酒 局 我 就 转 身

xia ci jia ban shu fa bu fen
下 次 加 班 抒 发 不 忿

xia ci yi ding neng tuo kun
下 次 一 定 能 脱 困

cong qing chen dao ye shen cong re chen dao sheng cun
从 清 晨 到 夜 深 从 热 忱 到 生 存

hua shen zhe shi dai de gun gun che lun
化 身 这 时 代 的 滚 滚 车 轮

fang si xin shen
放 肆 心 神

fang zong qu ai qu chen lun
放 纵 去 爱 去 沉 沦

ci shi ci ke zuo zui zi you ling hun
此 时 此 刻 做 最 自 由 灵 魂

bie deng shi zhen
别 等 时 针

zhuan guo qing chun zai zhui wen
转 过 青 春 再 追 问

wei he mei lai de ji ai yi ge ren
为 何 没 来 得 及 爱 一 个 人

wo bu xu yao qing piao piao de cheng ren
我 不 需 要 轻 飘 飘 的 承 认

bu yao shui de you deng ping fen
不 要 谁 的 优 等 评 分

bu xiang yao kan dong zhe qi fen
不 想 要 看 懂 这 气 氛

ye yue shen meng yue zhen you sheng huo cai sheng cun
夜 越 深 梦 越 真 有 生 活 才 生 存

zi ji cai shi zhi de tao hao de ren
自 己 才 是 值 得 讨 好 的 人

fang si xin shen
放 肆 心 神

fang zong qu ai qu chen lun
放 纵 去 爱 去 沉 沦

ci shi ci ke zuo zui zi you ling hun
此 时 此 刻 做 最 自 由 灵 魂

bie deng shi zhen
别 等 时 针

zhuan guo qing chun zai zhui wen
转 过 青 春 再 追 问

wei he mei lai de ji ai yi ge ren
为 何 没 来 得 及 爱 一 个 人

chong xie ju ben
重 写 剧 本

bu guan bu ting bu wen shui de biao zhun
不 管 不 听 不 问 谁 的 标 准

qu jian zheng mei duan qing chun
去 见 证 每 段 青 春

mei chu xi ju mei shou shi wen
每 出 戏 剧 每 首 诗 文

mei zhong shi jie bin fen
每 种 世 界 缤 纷

zi wo xuan zhuan zi you ling hun
自 我 旋 转 自 由 灵 魂

fang si xin shen
放 肆 心 神

fang zong qu ai qu chen lun
放 纵 去 爱 去 沉 沦

ci shi ci ke zuo zui zi you ling hun
此 时 此 刻 做 最 自 由 灵 魂

bie deng shi zhen
别 等 时 针

zhuan guo qing chun zai zhui wen
转 过 青 春 再 追 问

wei he mei lai de ji ai yi ge ren
为 何 没 来 得 及 爱 一 个 人

fang si xin shen
放 肆 心 神

fang zong qu ai qu yong wen
放 纵 去 爱 去 拥 吻

ci shi ci ke zuo zui zi you ling hun
此 时 此 刻 做 最 自 由 灵 魂

bie deng shi zhen
别 等 时 针

zhuan guo qing chun mo zhui wen
转 过 青 春 莫 追 问

jiu rang wo zhe yang yi zhi xiang qian ben
就 让 我 这 样 一 直 向 前 奔

Find more Pinyin lyrics at www.pylyrics.com

English Translation: 关于我在地铁上莫名其妙干了碗鸡汤这件事儿 (Guan Yu Wo Zai Di Tie Shang Mo Ming Qi Miao Gan Le Wan Ji Tang Zhe Jian Shi Er) Sun Tian Yu 孙天宇

I heard that the town is in spring in all seasons

The play with tear stains

The store that closes at ten

The body and the soul are trapped in the office building, watching the dusk

How much is a hardworking soul worth?

Next time, I’ll turn around

Next time, I’ll work late to express my anger.

Next time, I’ll get out of it.

From early morning to late at night From enthusiasm to survival

From enthusiasm to survival

Letting go of my heart and soul

To love, to love, to sink

Right now, be the freest soul

Don’t wait for the hour hand

Turn the clock and ask again

Why didn’t I have time to love someone?

I don’t need a frivolous admission

I don’t want anyone’s superiority rating

I don’t want to understand the atmosphere

The deeper the night, the more real the dream.

I’m the one worth pleasing

Letting go of my heart and soul

Let go of love, let go of love, let go of love

At this moment, be the freest soul

Don’t wait for the clock

Don’t wait for the clock to turn past your youth to ask

Why didn’t you have time to love someone?

Rewrite the script

Don’t care, don’t listen, don’t ask whose standards

To witness each youth

Every play, every poem

Every kind of world Colorful

Self-rotation Free soul

Free mind

Free to love, free to sink

Right now, be the freest soul

Don’t wait for the hour hand

Turning through youth and then ask

Why didn’t you have time to love someone

Let go of your heart and soul

Love with abandon, kiss with abandon

At this moment, be the freest soul

Don’t wait for the clock

Don’t wait for the clock to go round, don’t ask questions

Let me keep running forward like this

Find more Pinyin lyrics at www.pylyrics.com