Pinyin Lyrics 一念 (Yi Nian) – Shang Shi Da 尚士达 歌词

Contents

一念 (Yi Nian) Lyrics – Shang Shi Da 尚士达

Sing: Shang Shi Da 尚士达
Title: 一念 (Yi Nian)

yi nian zhi hun chuan yue guo wang
一 念 之 魂 穿 越 过 往
mo yao wen dao zai he fang
莫 要 问 道 在 何 方
zhang jian ru lang li wan bai ju shou jiang huang liang
仗 剑 如 狼 力 挽 白 驹 收 缰 荒 凉
lang dang san sheng yi jiu dian kuang
浪 荡 三 生 依 旧 癫 狂
shu jia pi gua zhe xing mang
束 甲 披 挂 着 星 芒
dao shi wu chang he bi huang ru da meng you yi chang
道 是 无 常 何 必 恍 如 大 梦 又 一 场
ta bian si hai ? huang
踏 遍 四 海 ? 荒
yi wei sheng si jie wang
以 为 生 死 皆 忘
zhuan shi hui wang ying qian yi zhi hun xiang reng bian ti lin shang
转 世 回 望 萦 牵 一 指 魂 香 仍 遍 体 鳞 伤
chang sheng lu chang shan he zai wang
长 生 路 长 山 河 在 望
lu jin tian ya nan de xiang feng tan dang
路 尽 天 涯 难 得 相 逢 坦 荡
tian zong shan he hao fang wan li wu shuang
天 纵 山 河 豪 放 万 里 无 双
qian gu dao zang xie yi zhang
千 古 道 藏 写 一 章
wang shi bie jiang cang zai xin shang
往 事 别 讲 藏 在 心 上
ge ping dao fa jia zhuang zuo xi feng chang
各 凭 道 法 假 装 作 戏 逢 场
yun juan da feng fei yang shan hai wu liang
云 卷 大 风 飞 扬 山 海 无 量
fo ben shi dao wang le you he fang
佛 本 是 道 忘 了 又 何 妨
ren jian wan fa xiao yao
人 间 万 法 逍 遥
bo bo dao dao shen shen dao dao
佛 佛 道 道 神 神 叨 叨
da zhan pang men zuo dao yi shan geng bi yi shan gao
大 战 旁 门 左 道 一 山 更 比 一 山 高
lang dang san sheng yi jiu dian kuang
浪 荡 三 生 依 旧 癫 狂
( san sheng yi jiu dian kuang )
( 三 生 依 旧 癫 狂 )
he bi huang ru da meng yi chang
何 必 恍 如 大 梦 一 场
( huang ru da meng yi chang )
( 恍 如 大 梦 一 场 )
wo zhi shen ta bian si hai ba huang
我 只 身 踏 遍 四 海 八 荒
yuan ben yi wei sheng si jie wang
原 本 以 为 生 死 皆 忘
ying qian yi zhi hun xiang reng bian ti lin shang
萦 牵 一 指 魂 香 仍 遍 体 鳞 伤
chang sheng lu chang shan he zai wang
长 生 路 长 山 河 在 望
lu jin tian ya nan de xiang feng tan dang
路 尽 天 涯 难 得 相 逢 坦 荡
tian zong ? he hao fang wan li wu shuang
天 纵 ? 河 豪 放 万 里 无 双
qian gu dao zang xie yi zhang
千 古 道 藏 写 一 章
wang shi bie jiang cang zai xin shang
往 事 别 讲 藏 在 心 上
ge ping dao fa jia zhuang zuo xi feng chang
各 凭 道 法 假 装 作 戏 逢 场
yun juan da feng fei yang shan hai wu liang
云 卷 大 风 飞 扬 山 海 无 量
fo ben shi dao wang le you he fang
佛 本 是 道 忘 了 又 何 妨
( da dao xu wu piao miao zhui zhui pao pao )
( 大 道 虚 无 缥 缈 追 追 跑 跑 )
( xiang huo yin yuan ti xiao fen fen rao rao )
( 香 火 姻 缘 啼 笑 纷 纷 扰 扰 )
( yi chang xiu xing zheng dao yi zhao geng bi yi zhao miao )
( 一 场 修 行 证 道 一 招 更 比 一 招 妙 )
( can tou miao fa jing yao shen ji zhi tou yun xiao )
( 参 透 妙 法 精 要 神 机 直 透 云 霄 )
dao na ge fa dao dao jiang de shen me dao
道 那 个 法 道 道 讲 的 什 么 道
sheng de na ge zhao zhao you shi shen me zhao
胜 的 那 个 招 招 又 是 什 么 招
tian dao si ba lian dao fan ren dou shi qing cao
天 道 似 把 镰 刀 凡 人 都 是 青 草
xiu fo xiu dao xiu de chang sheng bu lao yao
修 佛 修 道 修 得 长 生 不 老 药

一念 (Yi Nian) – English Translation

The soul of a single thought travels through the past
Don’t ask where
The sword is like a wolf, pulling the white horse to rein in the desolate
Sang Sansheng is still crazy
girdle with stars
Dao is impermanent, why is it like another big dream
Travel all over the world
Forget about life and death
Looking back at the reincarnation
Changsheng Road, Changshan River in sight
The end of the road is a rare encounter with magnanimity
The mountains and rivers in the sky are unrestrained and unparalleled
Thousands of Taoists wrote a chapter
Don’t tell the past and hide it in your heart
Everyone pretends to act according to Taoism
Clouds, strong winds, boundless mountains and seas
Buddha is the Tao, so why forget it
The world is free
buddha, dao, god, god
One mountain is taller than one mountain
Sang Sansheng is still crazy
(Sansheng is still crazy)
Why is it like a big dream
(like a big dream)
I traveled all over the world alone
I thought life and death were forgotten
Lingering a finger, the fragrance of the soul is still covered with bruises
Changsheng Road, Changshan River in sight
The end of the road is a rare encounter with magnanimity
Tianzong River is unrestrained and unparalleled
Thousands of Taoists wrote a chapter
Don’t tell the past and hide it in your heart
Everyone pretends to act according to Taoism
Clouds, strong winds, boundless mountains and seas
Buddha is the Tao, so why forget it
(The avenue is illusory chasing, running, and running)
(The marriage of incense and laughter is agitated with laughter)
(A practice of cultivating and proving the Way is more wonderful than one move)
(See through the essence of the magic method and penetrate into the sky)
Dao, what Dao, Dao Dao, Dao Dao
What is the trick to win?
Heaven is like a sickle, and mortals are grass
Cultivating Buddhism, Cultivating Taoism, Cultivating the Elixir of Life

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (PyLyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.