Miao Zhen 秒针 Pinyin Lyrics By A Li Yue 阿梨粤

Pinyin Lyrics: Miao Zhen 秒针 By A Li Yue 阿梨粤

yu yi ye shen shen
雨 一 夜 深 深
chen mo de miao zhen
沉 默 的 秒 针
ming ming zhong gei wo qing qing gan ying zhe gong zhen
冥 冥 中 给 我 轻 轻 感 应 这 共 振
yu yi ye zhen zhen
雨 一 夜 阵 阵
ting luo de miao zhen
停 落 的 秒 针
ru chao lang ban fa sheng
如 潮 浪 般 发 生
wu ju leng yu feng
无 惧 冷 雨 风
tou meng cang shen ru ben zhong
偷 梦 藏 身 如 笨 钟
wo liang shou kong kong
我 两 手 空 空
qi hei zhi zhong jing xing yu leng feng
漆 黑 之 中 惊 醒 于 冷 风
gan tan ci ke bu guo shi chang meng
感 叹 此 刻 不 过 是 场 梦
shen xiao san dian xiang gen ta bao yong
深 宵 三 点 想 跟 她 抱 拥
xin zhong suo xiang jing yi huang wu
心 中 所 想 经 已 荒 芜
guang yin cong cong piao bo man chang lu
光 阴 匆 匆 漂 泊 漫 长 路
xin li ai de ta yi bu ke ai mu
心 里 爱 的 她 已 不 可 爱 慕
bei feng chui san wo de yong dong
北 风 吹 散 我 的 涌 动
shi tai zuo guai wen shui neng qing yi nong
世 态 作 怪 问 谁 能 情 意 浓
yu yi ye shen shen
雨 一 夜 深 深
chen mo de miao zhen
沉 默 的 秒 针
ming ming zhong gei wo qing qing gan ying zhe gong zhen
冥 冥 中 给 我 轻 轻 感 应 这 共 振
yu yi ye zhen zhen
雨 一 夜 阵 阵
ting luo de miao zhen
停 落 的 秒 针
ru chao lang ban fa sheng
如 潮 浪 般 发 生
wu ju leng yu feng
无 惧 冷 雨 风
yu yi ye shen shen
雨 一 夜 深 深
chen mo de miao zhen
沉 默 的 秒 针
ming ming zhong gei wo qing qing gan ying zhe gong zhen
冥 冥 中 给 我 轻 轻 感 应 这 共 振
yu yi ye zhen zhen
雨 一 夜 阵 阵
ting luo de miao zhen
停 落 的 秒 针
xi mie zhe zhan jie deng
熄 灭 这 盏 街 灯
wu ju leng yu feng
无 惧 冷 雨 风
tou meng cang shen ru ben zhong
偷 梦 藏 身 如 笨 钟
wo liang shou kong kong
我 两 手 空 空

Lyrics MV: Miao Zhen 秒针 By A Li Yue 阿梨粤

https://youtube.com/watch?v=2aeBaDsVPog

English Translate: Miao Zhen 秒针 By A Li Yue 阿梨粤

Deep rain all night
The silent second hand
The resonance of this resonance is gently sensed for me in the darkness
Raining all night long
The second hand that stopped
Like a tidal wave
Fearless cold rain and wind
Stealing dreams and hiding like a stupid clock
My hands are empty
I wake up in the darkness in the cold wind
Sighing that this moment is just a dream
I want to cuddle with her at three o’clock in the night
The thoughts in my heart are already deserted
The time has gone by and the road is long
The one I love in my heart is no longer adorable
The north wind is blowing away my surge
The world is strange and asks who can be in love
The rain is deep all night
The silent second hand
The silent second hand gives me a gentle sense of this resonance
The rain is gusting all night
The second hand that stopped falling
Like a tidal wave
Fearless cold rain and wind
Deep rain all night
The silent second hand
Gently sensing this resonance for me in the dark
Raining all night long
The second hand that stopped
Extinguish this street light
Fearless cold rain and wind
Stealing dreams and hiding like a stupid clock
My hands are empty