it’s 6pm but I miss u already Lyrics Pinyin By bbbluelee

Lyrics Pinyin: it’s 6pm but I miss u already By bbbluelee

sui ran xian zai cai bang wan liu dian
虽 然 现 在 才 傍 晚 六 点

dan wo yi jing kai shi xiang ni le
但 我 已 经 开 始 想 你 了

bang wan liu dian ping lun qu liu xia ni qi wang de ren huo zhe shi hui you hao jie guo o
傍 晚 六 点 评 论 区 留 下 你 期 望 的 人 或 者 事 会 有 好 结 果 哦

7 am wake up ★miss u

9 am study ✎ miss u

2 pm school ✈ miss u

6 pm sunset ☂ miss u

10 pm bathe ♥ miss u

2 am dream ☽miss u

it’s 6pm but I miss u already.

MV: it’s 6pm but I miss u already By bbbluelee

English Translate: it’s 6pm but I miss u already By bbbluelee

It’s only six o’clock in the evening

But I’m already thinking about you.

Leave your hopes and expectations in the comments section at 6pm for a good outcome!

7 am wake up ★miss u

9 am study ✎ miss u

2 pm school ✈ miss u

6 pm sunset ☂ miss u

10 pm bathe ♥ miss u

2 am dream ☽miss u

it’s 6pm but I miss u already.