Hei Bai Se 黑白色 Pinyin Lyrics Ma Yuan Shi Ren 麻园诗人

Pinyin Lyrics: Hei Bai Se 黑白色 Ma Yuan Shi Ren 麻园诗人

ni zhi dao wo de shi jie yong yuan bai se
你 知 道 我 的 世 界 永 远 白 色
tou lai de mian ju zhe zhu le hun po
偷 来 的 面 具 遮 住 了 魂 魄
zai hei an chuan xing que na me rong yi
在 黑 暗 穿 行 却 那 么 容 易
bei di ren suo zai ge
被 敌 人 所 宰 割
ni zhi dao wo de shi jie yong yuan hei se
你 知 道 我 的 世 界 永 远 黑 色
yu suo you ren dou na me de bu tong
与 所 有 人 都 那 么 的 不 同
na me yin yu zhi chu le ni
那 么 阴 郁 只 除 了 你
bei suo you ren qu she
被 所 有 人 取 舍
zhe yi ke zhe yi ke
这 一 刻 这 一 刻
ni shi mu qin de chang he
你 是 母 亲 的 长 河
wo shi ji mo yao wang deng ta de qu qiao
我 是 寂 寞 遥 望 灯 塔 的 躯 壳
yao yuan de yao yuan de
遥 远 的 遥 远 的
ni xiang yong wu fa chu mo
你 像 永 无 法 触 摸
wei he zai ye bu neng zu lan wo chen mo
为 何 再 也 不 能 阻 拦 我 沉 没
ni zhi dao wo de shi jie yong yuan bai se
你 知 道 我 的 世 界 永 远 白 色
tou lai de mian ju zhe zhu le hun po
偷 来 的 面 具 遮 住 了 魂 魄
zai hei an chuan xing que na me rong yi
在 黑 暗 穿 行 却 那 么 容 易
bei di ren suo zai ge
被 敌 人 所 宰 割
ni zhi dao wo de shi jie yong yuan hei se
你 知 道 我 的 世 界 永 远 黑 色
yu suo you ren dou na me de bu tong
与 所 有 人 都 那 么 的 不 同
na me yin yu zhi chu le ni
那 么 阴 郁 只 除 了 你
bei suo you ren qu she
被 所 有 人 取 舍
zhe yi ke zhe yi ke
这 一 刻 这 一 刻
ni shi mu qin de chang he
你 是 母 亲 的 长 河
wo shi ji mo yao wang deng ta de qu qiao
我 是 寂 寞 遥 望 灯 塔 的 躯 壳
yao yuan de yao yuan de
遥 远 的 遥 远 的
ni xiang yong wu fa chu mo
你 像 永 无 法 触 摸
wei he zai ye bu neng zu lan wo chen mo
为 何 再 也 不 能 阻 拦 我 沉 没
zhe yi ke zhe yi ke
这 一 刻 这 一 刻
ni shi mu qin de chang he
你 是 母 亲 的 长 河
wo shi ji mo yao wang deng ta de qu qiao
我 是 寂 寞 遥 望 灯 塔 的 躯 壳
yao yuan de yao yuan de
遥 远 的 遥 远 的
ni xiang yong wu fa chu mo
你 像 永 无 法 触 摸
wei he zai ye bu neng zu lan wo chen mo
为 何 再 也 不 能 阻 拦 我 沉 没

English Translate: Hei Bai Se 黑白色 Ma Yuan Shi Ren 麻园诗人

You know my world is always white
A stolen mask covers my soul
Walking through the darkness but so easily
Slaughtered by the enemy
You know my world is always black
So different from everyone else
So gloomy except for you
Taken by everyone
This moment, this moment
You are the long river of motherhood
I am a lonely shell looking at the lighthouse
Far, far away
You’re like forever untouchable
Why can’t you stop me from sinking anymore
You know my world is always white
A stolen mask covers my soul
Walking through the darkness but so easily
Slaughtered by the enemy
You know my world is always black
So different from everyone else
So gloomy except for you
Taken by everyone
This moment, this moment
You are the long river of motherhood
I am a lonely shell looking at the lighthouse
Far, far away
You’re like forever untouchable
Why can’t you stop me from sinking anymore
This moment, this moment
You are the long river of the mother
I’m a shell of a lonely lighthouse
Far, far away
You look like you can never be touched
Why can’t you stop me from sinking anymore