Hao Ji Le! Piao Liang 好极了!漂亮 Pinyin Lyrics By Da Zhang Wei 大张伟

Hao Ji Le! Piao Liang 好极了!漂亮 – Pinyin Lyrics

gen wo han hei o ( hei o )
跟 我 喊 嘿 哦 ( 嘿 哦 )

hei o ( hei o )
嘿 哦 ( 嘿 哦 )

gen wo han hei o ( hei o )
跟 我 喊 嘿 哦 ( 嘿 哦 )

re la gun tang
热 辣 滚 烫

hao ji le piao liang
好 极 了 漂 亮

zhe dong zuo piao liang
这 动 作 漂 亮

jian chi zhu piao liang zai lai yi zu one two go
坚 持 住 漂 亮 再 来 一 组 one two go

piao liang
漂 亮

bie xie jin er piao liang
别 泄 劲 儿 漂 亮

ke yi de piao liang chong ci ba one two three
可 以 的 漂 亮 冲 刺 吧 one two three

gen wo han hei o ( hei o )
跟 我 喊 嘿 哦 ( 嘿 哦 )

re la gun tang wo de ren sheng jiu dei lang
热 辣 滚 烫 我 的 人 生 就 得 浪

hei o ( hei o )
嘿 哦 ( 嘿 哦 )

Say yolo ( yolo yolo )

Make depression dance
Make depression dance

Are you ready
Are you ready

re la gun tang
热 辣 滚 烫

hao ji le piao liang
好 极 了 漂 亮

zhe dong zuo piao liang
这 动 作 漂 亮

jian chi zhu piao liang zai lai yi zu one two go
坚 持 住 漂 亮 再 来 一 组 one two go

piao liang
漂 亮

bie xie jin er piao liang
别 泄 劲 儿 漂 亮

ke yi de piao liang chong ci ba one two three
可 以 的 漂 亮 冲 刺 吧 one two three

gen wo han hei o ( hei o )
跟 我 喊 嘿 哦 ( 嘿 哦 )

re la gun tang wo de ren sheng jiu dei lang
热 辣 滚 烫 我 的 人 生 就 得 浪

hei o ( hei o )
嘿 哦 ( 嘿 哦 )

Say yolo ( yolo yolo )

hao ji le piao liang
好 极 了 漂 亮

wo de ren sheng jiu dei lang
我 的 人 生 就 得 浪

piao liang
漂 亮

Say yolo ( yolo yolo )

hao ji le piao liang
好 极 了 漂 亮

zhe dong zuo piao liang
这 动 作 漂 亮

gen wo han hei o ( hei o )
跟 我 喊 嘿 哦 ( 嘿 哦 )

hao ji le piao liang
好 极 了 漂 亮

bie xie jin er piao liang
别 泄 劲 儿 漂 亮

Say yolo ( yolo yolo )

Make depression dance