Before Tomorrow Pinyin Lyrics 拼音 歌词 By Lu1 / 福禄寿 FloruitShow

Pinyin Lyrics – Before Tomorrow By Lu1 / 福禄寿 FloruitShow

Lu1:
we chase in the shadows, adjacent to light
we chasing the shadows of what bathe in the light
we chasing tomorrow that never arrives

we all boys before we love
we all boys before we grief
before we seek the light, cease the fighting
before tomorrow

dao tou lai wo men dou hai shi hai zi , bu shi ma ?
到 头 来 我 们 都 还 是 孩 子 , 不 是 吗 ?
jin tou de shou wang zhe , li zai chu men de bu jing ,
尽 头 的 守 望 者 , 立 在 楚 门 的 布 景 ,
ni shen shou fu ping le zhe zhou he suo you yi qi zhe jiu de gu shi 。
你 伸 手 抚 平 了 褶 皱 和 所 有 一 起 折 旧 的 故 事 。
ji yi ji lu de ru shi ma ?
记 忆 记 录 得 如 实 吗 ?

ni ting dao lights, camera rolling , you tao shang le xi fu 。
你 听 到 lights, camera rolling , 又 套 上 了 戏 服 。
bu liao jing wei jiao cuo , was it woven?
布 料 经 纬 交 错 , was it woven?
xiang zai yi mian ju xing de qi pu shang ,
像 在 一 面 巨 型 的 棋 谱 上 ,
wo men la la che che xiao zhe chou zhe shuo zhe ,
我 们 拉 拉 扯 扯 笑 着 愁 着 说 着 ,

whatever follows the colon in the script.

or should we have followed the moment?
but would they let us?

zai bian ju bi xia de lu bi zhi de ,
在 编 剧 笔 下 的 路 笔 直 的 ,
ni shun zhe zhe dan dao yi yan wang dao le , credits rolling
你 顺 着 这 弹 道 一 眼 望 到 了 , credits rolling

ni yi shi dao zou guo de wan dao shi ni lian xi zhe pie ,
你 意 识 到 走 过 的 弯 道 是 你 练 习 着 撇 ,
wei le xie chu piao liang de na , xiang ge lian zi tie de hai zi ,
为 了 写 出 漂 亮 的 捺 , 像 个 练 字 帖 的 孩 子 ,
bu ting di xie , ye bu ting di yi wang ,
不 停 地 写 , 也 不 停 地 遗 忘 ,
dang yi wang , duo yu hui yi shi , na shi wo men , hai shi hai zi ma ?
当 遗 忘 , 多 于 回 忆 时 , 那 时 我 们 , 还 是 孩 子 吗 ?

fu lu shou FloruitShow :
福 禄 寿 FloruitShow :
we all boys before we love
we all boys before we love
we all boys before tonight
we all boys before tonight
ming tian de wo jiu yao kai shi fan cuo le ma ?
明 天 的 我 就 要 开 始 犯 错 了 吗 ?
zai tian liang zhi qian , qing ti qian yuan liang wo , hao ma ?
在 天 亮 之 前 , 请 提 前 原 谅 我 , 好 吗 ?

we all boys before we love
we all boys before we love
we all boys before tonight
we all boys before tonight
zai zuo tian de wo , quan zuo dui le ma ?
在 昨 天 的 我 , 全 做 对 了 吗 ?
chen tian hei yi hou , qing li gan jing o 。
趁 天 黑 以 后 , 清 理 干 净 哦 。

Lu1:
Lu1:
dao tou lai wo men dou bu zai shi hai zi le , bu shi ma ?
到 头 来 我 们 都 不 再 是 孩 子 了 , 不 是 吗 ?
fen bu qing yi zhang zhang shen chu de shou ,
分 不 清 一 张 张 伸 出 的 手 ,
si che zhe xi fu , deng xin yi ban niu qu de shen ti ,
撕 扯 着 戏 服 , 灯 芯 一 般 扭 曲 的 身 体 ,
yu shi ba yi ling guo de geng jin le ,
于 是 把 衣 领 裹 得 更 紧 了 ,

shou li sheng shu di xiu bu zhe kai le xian de ,
手 里 生 疏 地 修 补 着 开 了 线 的 ,
zui li ben zhuo di yuan zhe huang , yan zhe zi mu zou guo de lu ,
嘴 里 笨 拙 地 圆 着 谎 , 沿 着 字 幕 走 过 的 路 ,
ceng jing dou hua guo xian de ,
曾 经 都 划 过 线 的 ,
wo men shui hai ji de qing ne ?
我 们 谁 还 记 得 清 呢 ?
fei fu 、 tuo gao de hua hai you ren ting ma ?
肺 腑 、 脱 稿 的 话 还 有 人 听 吗 ?

you duo shao xi zi chuan guo le mu bu , qi zi yue guo le chu he ,
有 多 少 戏 子 穿 过 了 幕 布 , 棋 子 越 过 了 楚 河 ,
dou zou bu chu tai ci , ye fen bu qing di wo ,
都 走 不 出 台 词 , 也 分 不 清 敌 我 ,
zai xuan zhuan de ju chang li , shuo zhe xiang tong de gu shi ,
在 旋 转 的 剧 场 里 , 说 着 相 同 的 故 事 ,
wo men chong fu zhe fu ge , jian jian ting bu chu qi luo , ting bu chu yu wang 。
我 们 重 复 着 副 歌 , 渐 渐 听 不 出 起 落 , 听 不 出 欲 望 。

mei you xi xiao , huo nu ma , huo dai ci de ,
没 有 嬉 笑 , 或 怒 骂 , 或 带 刺 的 ,
zai shen si shu lv de yan xing li 。
在 深 思 熟 虑 的 言 行 里 。
wo men shi yin hua de zhi wu 。
我 们 是 隐 花 的 植 物 。
shi qu liao jie guo ye diu shi le yuan yin , na shi wo men hai shi hai zi ma ?
失 去 了 结 果 也 丢 失 了 原 因 , 那 时 我 们 还 是 孩 子 吗 ?

fu lu shou FloruitShow :
福 禄 寿 FloruitShow :
zi you zi zai de yu er yu er zai you dang ,
自 由 自 在 的 鱼 儿 鱼 儿 在 游 荡 ,
ta de jia jiao bo li gang 。
它 的 家 叫 玻 璃 缸 。
hai you shen me ke huang zhang ?
还 有 什 么 可 慌 张 ?
shi wu hui zhun shi tou fang 。
食 物 会 准 时 投 放 。

yu er yu er zai you dang ,
鱼 儿 鱼 儿 在 游 荡 ,
ta de jia jiao bo li gang 。
它 的 家 叫 玻 璃 缸 。
hai you shen me ke huang zhang ?
还 有 什 么 可 慌 张 ?
shi wu hui zhun shi tou fang 。
食 物 会 准 时 投 放 。

we all boys before we love
we all boys before we love
we all boys before tonight
we all boys before tonight
ming tian de wo jiu yao kai shi fan cuo le ma ?
明 天 的 我 就 要 开 始 犯 错 了 吗 ?
zai tian liang zhi qian , qing ti qian yuan liang wo , hao ma ?
在 天 亮 之 前 , 请 提 前 原 谅 我 , 好 吗 ?

MV – Before Tomorrow By Lu1 / 福禄寿 FloruitShow

English Translate – Before Tomorrow By Lu1 / 福禄寿 FloruitShow

Lyricist: Lu1/Floruit Show
Composer: Lu1/Floruit Show
Arrangement: Lu1/FloruitShow/Major Yao

Lu1:
we chase in the shadows, adjacent to light
we chasing the shadows of what bathe in the light
we chasing tomorrow that never arrives

we all boys before we love
we all boys before we grief
before we seek the light, cease the fighting
before tomorrow

We are still children in the end, aren’t we?
The guard at the end, standing on the setting of Trumen,
You reach out to smooth out the wrinkles and all the stories of depreciation together.
Is the memory recorded truthfully?

You hear lights, camera rolling, and put on costumes again.
The fabric is interlaced with warp and weft, was it woven?
Like on a giant chess book,
We pulled and laughed and talked, whatever follows the colon in the script.

or should we have followed the moment?
but would they let us?
The path under the screenwriter’s pen is straight,
You can see it along the trajectory, credits rolling

You realize that the corners you have walked are you practicing skimming,
In order to write beautifully, like a kid practicing calligraphy,
Keep writing, keep forgetting,
When forgetting more than remembering, were we still children at that time?

Fu Lu Shou FloruitShow:
we all boys before we love
we all boys before tonight
Am I about to make mistakes tomorrow?
Before dawn, please forgive me in advance, okay?

we all boys before we love
we all boys before tonight
Did I do everything right yesterday?
After it gets dark, clean it up.

Lu1:
In the end we are not children anymore, are we?
Can’t distinguish between the outstretched hands,
Tearing his costume, his body twisted like a wick,
So I wrapped the collar tighter,

He patched the opened thread rusty in his hand,
With a awkwardly round lie in his mouth, along the way the subtitles have walked,
Have been crossed,
Who of us remember?
Does anyone listen to the visceral and unwritten words?

How many actors crossed the curtain and chess pieces crossed the Chu River,
I can’t make a line, I can’t tell the enemy from us,
In the revolving theater, telling the same story,
We repeated the chorus, and gradually couldn’t hear the ups and downs, or the desires.

No laughter, or cursing, or stinging,
In thoughtful words and deeds.
We are hidden flowers.
Lost the result and the cause, were we still children at that time?

Fu Lu Shou FloruitShow:
Free fishes are wandering,
Its home is called a glass jar.
What else to panic?
Food will be served on time.

The fish are wandering,
Its home is called a glass jar.
What else to panic?
Food will be served on time.

we all boys before we love
we all boys before tonight
Am I about to make mistakes tomorrow?
Before dawn, please forgive me in advance, okay?

Production: Lu1
Mixing: Swarvy
Master tape: Felix Davis @Metropolis Studios/London